Ze omvatten onroerend goed dat niet tot een categorie behoort. Het heeft geen vaste fysieke structuur en het onroerend goed bevat geen vaste activa.

Er zijn enkele vastgoedgebieden die in verschillende categorieën zijn onderverdeeld. Sommige worden als residentieel beschouwd, zoals een boerderij of een boerderij. Deze vallen onder de categorie woningen.

De vierde categorie is geclassificeerd als immaterieel onroerend goed. Dit omvat onroerend goed zoals hotels en motels. Andere soorten immaterieel onroerend goed zijn de gebieden die worden gebruikt voor commerciële doeleinden en voor elk ander gebruik dat geen verband houdt met onroerend goed. De vijfde subcategorie is geclassificeerd als braakliggend land. Dit omvat grond waarop geen onroerend goed is ontwikkeld en nog niet is verkocht.

De zesde subcategorie wordt gebruikt voor braakliggende grond. Braakliggend land is land dat niet wordt ontwikkeld en onontgonnen is. Dit komt doordat de eigenaar het pand niet kan verkopen.

Subcategorieën eindigen niet met braakliggend land. Er zijn zelfs andere subcategorieën die in juridische termen worden gebruikt. Deze subcategorieën worden de juridische subcategorieën van onroerend goed genoemd.

Als u zich afvraagt ​​wat de betekenis van de subcategorieën is, denk er dan over na en vraag het dan aan een expert die ervaring heeft met het gebruik van de term in onroerend goed. Onthoud dat het belangrijk is om deze termen in gedachten te houden wanneer u over onroerend goed praat.

.