Management en HR: hoe deze twee werelden samenwerken

Als je aan het management denkt, denk je waarschijnlijk aan kandidaten die verantwoordelijk zijn voor het plannen, organiseren en leiden van teams om bedrijfsdoelstellingen te bereiken. HR uitgesloten gaat uitzonderlijk over het beheer van de menselijke bronnen binnen een organisatie, zoals werving, selectie en prestatiebeheer. Het is misschien niet meteen duidelijk hoe deze twee werelden samenwerken, maar in werkelijkheid zijn ze sterk met elkaar verbonden. In dit artikel zullen we de relatie tussen management en HR verder onderzoeken.

De rol van HR in management

HR speelt een essentiële rol in het beheer van personeel in organisaties. In de plaats van het verifiëren van de inhuren van werknemers en ze te laten werken, zorgt ervoor dat HR ervoor zorgt dat elk aspect van de betrokken werknemer bij het algehele succes van de organisatie is. Dit omvat loopbaanontwikkeling, beloning en erkenning, opleiding en ontwikkeling, en het leveren van een omgeving waar werknemers kunnen groeien en groeien.

HR werkt nauw samen met management om ervoor te zorgen dat de organisatie uiteindelijk over de juiste mix van vaardigheden en talenten om de strategische doelen te bereiken gaat. HR krijgt input van managers over welke taken er moeten worden aangepakt en welke vaardigheden daarom nodig zijn en assisteert vervolgens bij het werven van de juiste kandidaten. HR is ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen en in stand houden van een cultuur die zorgt voor de garanties en maximale prestaties van werknemers.

De rol van management in HR

Terwijl HR de spil is van het beheer van menselijke verbetering, zijn managers de belangrijkste communicatie tussen het senior management en de uitvoerende medewerkers. Managers hebben naast de vereiste kennis, vaardigheden en ervaring ook de taak om te communiceren welke aspecten essentieel zijn voor het succes van de organisatie. Dit omvat zaken als motivatie, cultuur en visie.

De rol van managers in HR is om ervoor te zorgen dat de werknemers loyaal en betrokken blijven bij de organisatie. Managers moeten ook helpen bij de evaluatie en feedback van prestatiebeoordelingen, en verantwoordelijk zijn voor het trainen en opleiden van werknemers. Dit maakt deel uit van een effectief prestatiebeheerproces, waarin managers samenwerken met HR om de prestaties van werknemers op lange termijn te beheren.

Samenwerking tussen management en HR

Sommige organisaties zien HR als een afzonderlijke afdeling, los van de rest van de organisatie. Maar draagt ​​in werkelijkheid effectief HR-management bij aan het succes van de hele organisatie. Door nauw samen te werken met de afdelingen en het senior management om de strategische doelen van de organisatie te begrijpen, kan HR de juiste mensen werven en behouden. Dit maakt het mogelijk om productiever te zijn en tegelijkertijd de cultuur van de organisatie te versterken.

Management en HR moeten ook samenwerken om de groei en ontwikkeling van werknemers te ondersteunen. Managers en HR moeten bijvoorbeeld samenwerken om medewerkers te volgen om opleidingen en trainingen te volgen. Op deze manier kunnen werknemers hun vaardigheden verbeteren en beter presteren in hun rol. Het resultaat is een win-winsituatie voor zowel de werknemer als de organisatie.

De voordelen van een samenwerking tussen management en HR

Een nauwe samenwerking tussen management en HR kan echt het verschil maken binnen een organisatie. Door hun krachten te bundelen en samen te werken, kunnen ze het volgende bereiken:

- De juiste mensen op de juiste plaats krijgen: HR kan managers helpen bij het vinden van de beste kandidaten voor openstaande functies.

- Verbeterde prestaties: effectief prestatiebeheer helpt medewerkers hun vaardigheden te verbeteren en beter te presteren.

- Grotere realisatie: medewerkers die zich gewaardeerd en tevreden voelen, zijn meer betrokken bij de organisatie en hebben meer kans om te blijven.

- Sterkere cultuur: Door de nadruk te leggen op waarden als samenwerking en groei, kan HR bijdragen aan het creëren van een sterkere bedrijfscultuur.

Samenwerking bevordert

Als u een manager bent, is het belangrijk om te volgen dat u en uw HR-team in wezen in dezelfde boot zitten. Door samen te werken en elkaar regelmatig te raadplegen, kunt u uw bedrijf naar nieuwe hoogten brengen.

Begin met het creëren van open communicatie met uw HR-personeel. Zoek manieren om HR in uw afdelingsplanning te verlagen, zodat u zich samen kunt richten op de strategische doelen van de organisatie. En zorg ervoor dat uw HR-team weet dat het gewaardeerd wordt; net als andere werknemers in de organisatie, moeten HR-mensen worden erkend en gewaardeerd voor hun werk.

Overweeg ook om uw managers en HR-medewerkers samen te brengen voor trainingen, workshops en andere ontwikkelingsinitiatieven. Op deze manier kunnen ze werken aan het versterken van hun communicatievaardigheden en een begrip van elkaars rollen en verantwoordelijkheden.

Conclusie

Effectief management en HR-management zijn afhankelijk van elkaar en moeten nauw samenwerken om de strategische doelen van een organisatie te bereiken. HR helpt bij het beheren van de onderliggende bijdrage, terwijl management zorgt voor effectieve communicatie en motivatie. Door samen te werken en elkaar regelmatig te raadplegen, kunnen organisaties een hoog prestatieniveau bereiken en tegelijkertijd zorgen voor een positieve bedrijfscultuur en werknemerservaring.